Meer dan 60 muzikanten,
jaarlijks verschillende concerten en evenementen,
een enthousiaste jeugdwerking
en zelfs een eigen muziekopleiding!

 

Onze eerstvolgende evenementen :

 

Vind ons leuk op Facebook

De laatste nieuwtjes en een blik achter de schermen.

Ga naar de Facebook pagina

 

Blijf op de hoogte via e-mail

Heel handig! Ontvang enkele keren per jaar het belangrijkste nieuws van onze harmonie in jouw mailbox. Vul hieronder je email adres in!

Muzikanten

Dirigent

Clabos Willy

Dwarsfluit

Defossez Jone
Lenaerts Laure
Moons Vanessa
NevensTinne
Rouffaer Liese

Stegen Linde
Van Cauwelaert Helena
Wils Liesbet

Hobo/Althobo

Walschot Amaury


 

Klarinet

De Haeck Wouter
De Lantsheer Liliane
Dehertogh Pascale
Desmet Jean
Desmeth Liesbet
Dhondt Hugo
Horré Lut
Lefèvre Nathalie
Morre Eliana
Ohanesias Lorie
Pauwels Jaques
Peeters Gilian
Pierreux Tina
Ploeghmans Nancy
Thibaut Stefaan
Tiebout Pieter
Van Molle Benny
Van Giel Johan
Walschot Francis

Basklarinet

Goossens Dirk

 

Alto Sax

Heyvaert Len
Ohanesias Hrag
Mens Jennifer
Naim Berroho
Van Schuerbeek Peter
Weber Lisa

Tenor Sax

Luc Lioen
Stegen Sam

Bariton Sax

Van Keymeulen Lars

Fagot

vacant / gevraagd

Hoorn

Baton Morgane
Clabos Ellen
Clabos Petra
Dehertogh Remko
Louckx Katleen

Trompet

Belsack Ward
Coeck Tom
Eskens Laura
Vantomme Joost

 

 

Cornet

Stegen Pieter

Stegen Bram

Bugel

Defossez Walter
Louckx Bart

Trombone

Dehertogh Bruno Jan
Dehertogh Patrick
Louckx Peter
Springael Leon
Stegen Gwij

Euphonium/tuba

Broekaert Brecht
De Haeck Steven
Horré Danny

Bastuba

Deboelpaep Hans
Dehertogh Vincent
Mostin Francis
Rimez Robert

Percussie

Baesberg Gerben
De Vos Pierre
Deboelpaep Elke
Miseur Anita
Van Cauwelaert Birgit
Van Onsem Gerrit

 

Organisatie

Ons harmonieorkest werd opgericht in 1902.

Elke vrijdagavond starten we met de lessen in ons muziekschooltje. Jonge muzikanten leren er noten lezen, een instrument bespelen en samen spelen in kleine groep. Ze worden klaargestoomd door enkele van onze ervaren muzikanten om zich later bij het grote orkest te voegen. Later op de avond repeteren we met dat grote orkest voor het volgende concert. We spelen elk jaar enkele concerten met als hoogtepunt ons Winterconcert (elke tweede zaterdag van januari)

Naast het musiceren zetten onze muzikanten hun schouders ook samen onder evenementen die geld opbrengen voor onze organisatie. Een eetfestijn en een Breugelavond. Met die opbrengsten worden nieuwe muziekstukken en instrumenten aangekocht.

Onze jeugdwerking organiseert naast onze muziekopleiding ook een jeugdweekend in het najaar. Samen musiceren, plezier maken, samen eten en overnachten staan op het programma. Om dit weekend deels te financieren organiseren we met de jeugd ook een Moederdagontbijt.

 
 

Bestuur

Deze mensen zorgen er voor dat onze harmonie op volle kracht blijft draaien.

Voorzitter Dirk Goossens
Ondervoorzitter Francis Walschot
Penningmeester Stefaan Van Cauwelaert
Secretariaat Ellen Clabos
Jeugdverantwoordelijke Vanessa Moons
Afgevaardigde feestbestuur Freddy Surdiacourt
PR Walter Defossez
Dirigent Willy Clabos
 

Feestbestuur

Hou jij ook zo van onze evenementen? Deze mensen staan samen met alle vrijwilligers aan het succes van onze concerten en eetfestijnen.

 
Coördinator Freddy Surdiacourt
Leden Petra Clabos
Greta Vandemaele
Elke Deboelpaep
Leon Springael
Pierre Devos
Danny Horré
Hans Deboelpaep
 

Ere-bestuursleden

Mensen die erg belangrijk waren in onze vereniging en nu van een welverdiende rust genieten of van wie wij jammer genoeg afscheid moesten nemen.

Ere-voorzitter Jan-Piet Joukes
Ere-voorzitter Amaury Walschot
Ere-feestbestuurder Roger Detroetsel (+2008)
Nicole Detroch (+2010)
Claude Demuylder
Ere-penningmeester Edward Defossez
 

Jeugdwerking

We kunnen rekenen op een bende jong talent die leuke activiteiten verzorgt. Zij zorgen voor een vlotte organisatie van het jeugdweekend, het moederdagontbijt, de opleiding en andere activiteiten voor de (jonge) muzikanten.

 

Muziek opleiding

Initiatieklas

Je kan starten in de initiatieklas vanaf 6 jaar. Spelenderwijs ontdek je hier de basis van de muziek.

Basis notenleer

Om muziek te kunnen spelen moet je eerst een nieuwe "taal" leren die bestaat uit muzieknoten, tekens en begrippen. Deze basiskennis geven we in 20 hoofdstukken.  Na deze lessen kijken we of je de leerstof beheerst en als dat zo is kan je een instrument kiezen.

Een instrument + notenleer

Als je geslaagd bent voor je basis notenleer mag je een instrument kiezen. Je krijgt dan lessen in jouw gekozen instrument en ook notenleer die verder bouwt op je basis.

Samenspel

Voor je kan aansluiten bij het grote orkest moet je als beginnende muzikant leren samen spelen met andere muzikanten. Samen beginnen, samen eindigen en onderweg aan hetzelfde tempo blijven spelen. Ook moet je leren luisteren naar je toonjuistheid zodat alles mooi samen klinkt. Hier leer je ook wat je moet doen als je dirigent wil dat je zachter speelt of misschien net luider speelt. Het is allemaal niet zo evident, maar we werken er samen in kleine groep aan en na genoeg oefening lukt dat zeker.

Praktisch

Iedere vrijdagavond vanaf 18u in de Sint-Lutgardisschool, tegenover de kerk, Arthur Quintusstraat 45, 1600 Zuun.

Inschrijven

Elk jaar in september openen we onze inschrijvingen opnieuw. Voor slechts €25 kan je je inschrijven voor een heel jaar muzieklessen. Als je een instrument gebruikt van de harmonie vragen we ook €25 waarborg.

Instrumenten

Dwarsfluit en piccolo

De dwarsfluit - in de klassieke muziek meestal kortweg fluit genoemd - wordt, zoals de naam aangeeft, dwars op de lippen geblazen. Hoewel ze meestal uit metaal gemaakt wordt rekenen we de fluit toch een deel van de houtsectie die meestal de melodie speelt. De piccolo is een kleinere hoger klinkende versie. Noten worden gespeeld door kleppen te openen of gesloten te laten.

fluit.jpg
klarinet.jpg

Klarinet

Waarschijnlijk de meest gekende houtblazer. Het heeft een breed riet en een zachte toon. Er bestaat ook een basklarinet die een stuk groter is een veel lager klinkt. Noten worden gespeeld door kleppen te openen of gesloten te laten.

Hobo en althobo

De hobo en althobo zijn ook houtblazers. Zusjes van de klarinet. Ze heeft een smal dubbel riet die voor een erg herkenbare "neus-klank" zorgt. Noten worden gespeeld door kleppen te openen of gesloten te laten.

hobo.jpg

Saxofoon

Erg gekend instrument, vooral uit de jazzmuziek. De saxofoon werd tevens uitgevonden door een Belg, Adolphe Sax. Er bestaan verschillende soorten saxofoons: sopraan-, alt-, tenor-, bariton- en bassaxofoon. De sax heeft ook een riet en wordt bedient met kleppen, maar is gemaakt uit koper.

Fagot

De fagot is een houten blaasinstrument met dubbelriet zoals de hobo, maar klinkt veel lager. Het instrument bestaat uit een lange (houten) buis die omwille van de hanteerbaarheid is 'dubbelgevouwen', een bouwwijze waaraan de fagot zijn naam dankt: het Italiaanse "fagotto" betekent (takken)bundel.

fagot.jpg
trompet.jpg

Trompet, cornet en bugel

Drie broertjes. De trompet, cornet en bugel spelen de hoogste tonen in de koper sectie. Ze lijken sterk op mekaar, maar hebben toch elk hun eigen karakter. Een trompet is een lange cilindrische buis die pas helemaal op het einde opengaat in de klankbeker. Hij heeft daarom een erg scherpe klank. De bugel is voorbij het ventielhuis geheel conisch voorbij het ventielhuis en met ruimere bochten dan de trompet, waardoor de bugel een veel zachtere, warmere en rondere klank heeft. De cornet valt ergens tussenin.

Hoorn

Gekend uit de jacht of vroeger ook als werktuig van de postbode, maar toch ook volwaardig lid van het harmonie orkest. 

hoorn.jpg
trombone.jpg

Trombone

Ook wel gekend in de volksmond als "de schuiftrompet". Dit instrument wordt niet bespeeld via kleppen of ventielen, maar door het in en uitschuiven van de buizen van het instrument. 

Euphonium (of tuba) en bastuba

De naam euphonium komt oorspronkelijk van het Griekse woord euphonos, wat betekent "mooi klinkend". Een grote broer van de trompet. Dit is de grootste broer in de koper sectie. Klinkt erg laag en legt de basistonen in elk harmonie-muziekstuk.

euphonium.jpg
xylofoon.jpg

Xylofoon

Melodisch slagwerk kan zowel een hoofdrol als een begeleidende rol hebben in een muziekstuk.

Drum

Ongetwijfeld het bekendste slaginstrument. De drum zorgt voor de ritmische ruggengraat in elk muziekstuk.

drum.jpg
pauken.jpg

Pauken

Deze 'grote ketels' zetten het orkest extra kracht bij.

Grote trom

De hartslag van het orkest.

grote-trom.jpg
slagwerk.png

Klein slagwerk

Voor de ritmische accenten.

Steun

Lidmaatschap/Sponsoring

Onze werking wordt financieel hoofdzakelijk gedragen door de opbrengst van onze activiteiten. Onze concerten, ons eetfestijn, de breugelavond, moederdagontbijt... Wij worden echter ook ondersteund door bijdragen van onze leden en sponsors. Neem contact op als ook jij ons wil steunen.

Meter/Peter van een instrument

Je kan geen goede muziek maken zonder goede instrumenten.  Jaarlijks gaat er een groot deel van ons budget naar de aankoop van instrumenten voor muzikanten en leerlingen. Door uw financiële steun kan één van onze muzikanten/leerlingen op een nieuw instrument zijn muzikaal talent nog beter ontplooien. Wil jij meter of peter worden, neem dan contact op.

Trakteer ons op een muziekstuk

Elk concert brengen wij voor ons publiek nieuwe muziekwerken. Deze werken moeten uiteraard aangekocht worden. Wil jij ons eens trakteren op een werk? Neem dan contact op.

Privacy

Bescherming van de Privacy – De Europese “Algemene Verordening Gegevensbescherming”

De Koninklijke Harmonie St. Lutgardis Zuun verwerkt uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, geslacht) voor haar ledenbeheer, informatie over repetities, concerten, eetfestijnen en in het algemeen de organisatie van haar activiteiten, o.a. het versturen van uitnodigingen voor deze activiteiten.

De Koninklijke Harmonie St. Lutgardis Zuun gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de voorvermelde doeleinden. De gegevens worden niet aan derden meegedeeld, tenzij de Koninklijke Harmonie St. Lutgardis Zuun hiertoe wettelijk verplicht is. Indien zij hiertoe wettelijk verplicht is zal zij de mededeling van de gegevens beperken tot hetgeen wettelijk verplicht is en u daarvan, zo wettelijk toegelaten, onmiddellijk op de hoogte brengen.

De Koninklijke Harmonie St. Lutgardis Zuun verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht over te dragen aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

De Koninklijke Harmonie St. Lutgardis Zuun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of tot op het ogenblik dat u vraagt uw gegevens uit onze databank weg te laten.

De Koninklijke Harmonie St. Lutgardis Zuun heeft de in het kader van haar organisatie redelijk te verwachten, passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, hierover vragen of klachten heeft of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke Ellen Clabos  : khslzuun@gmail.com of telefoonnummer: : 0494/13.41.19